Przenieś do treści

Proceedings

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. ZP.272.1.27.2022 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn.: "Zaprojektowanie i wykonanie nadbudowy i przebudowy budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie w celu utworzenia laboratorium klasy BSL 3". ZP.272.1.27.2022 2022-12-05 14:33 2022-12-15 10:00
2. ZP.272.1.26.2022 Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj pn.: "Zaprojektowanie i wykonanie nadbudowy i przebudowy budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie w celu utworzenia laboratorium klasy BSL 3" ZP.272.1.26.2022 2022-11-17 16:31 2022-12-08 10:00
3. ZP.272.1.24.2022 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla WSSE w Olsztynie ZP.272.1.24.2022 2022-10-25 10:58 2022-11-04 10:00
4. ZP.272.1.22.2022 TP na dostawę odczynników chemicznych dla LBŚiŻ ZP.272.1.22.2022 2022-07-22 11:30 2022-08-09 10:00
5. ZP.272.1.20.2022 TP na dostawę odczynników chemicznych dla LBEK WSSE w Olsztynie ZP.272.1.20.2022 2022-07-27 15:40 2022-08-05 10:00
6. ZP.272.1.23.2022 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie miejscowych wymian i uzupełnień tynków tradycyjnych na tynki renowacyjne wraz z pracami towarzyszącymi w pomieszczeniu Hydroforni (024) usytuowanej na poziome niskiego parteru (P1) w budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie ZP.272.1.23.2022 2022-07-22 12:07 2022-08-05 10:00
7. ZP.272.1..21.2022 na dostawę materiałów laboratoryjnych jednorazowego użytku dla LBEK WSSE w Olsztynie. ZP.272.1..21.2022 2022-07-22 18:21 2022-08-03 10:00
8. ZP.272.1.19.2022: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie miejscowych wymian i uzupełnień tynków tradycyjnych na tynki renowacyjne wraz z pracami towarzyszącymi w pomieszczeniu Hydroforni (024) usytuowanej na poziomie niskiego parteru (P1) w budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 16 ZP.272.1.19.2022 2022-07-06 14:56 2022-07-21 10:00
9. ZP.272.1.16.2022 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę materiałów laboratoryjnych jednorazowego użytku dla Laboratorium Badań Epidemiologiczno-Klinicznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie ZP.272.1.16.2022 2022-06-29 16:00 2022-07-12 10:00
10. ZP.272.1.18.2022 TP na dostawę odczynników chemicznych dla LBEK WSSE w Olsztynie ZP.272.1.18.2022 2022-07-22 16:34 2022-07-08 10:00
11. ZP.272.1.15.2022 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn.zm.) na dostawę części do urządzeń laboratoryjnych dla Laboratorium w Elblągu, Laboratorium Badań ZP.272.1.15.2022 2022-06-23 10:47 2022-07-01 10:00
12. ZP.272.1.17.2022 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne w Olsztynie. ZP.272.1.17.2022 2022-06-22 13:24 2022-07-01 10:00
13. ZP.272.1.13.2022Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę materiałów laboratoryjnych jednorazowego użytku dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne w Olsztynie. ZP.272.1.13.2022 2022-06-10 13:29 2022-06-23 10:00
14. ZP.272.1.14.2022 TP na dostawę odczynników dla WSSE w Olsztynie ZP.272.1.14.2022 2022-05-28 16:34 2022-06-08 10:00
15. ZP.272.1.12.2022 postępowanie na dostawę materiałów laboratoryjnych jednorazowego użytku dla Laboratorium w Elblągu WSSE w Olsztynie ZP.272.1.12.2022 2022-05-25 14:01 2022-06-03 10:00
16. ZP.272.1.10.2022 Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu instalacji systemu sygnalizacji pożaru w celu dostosowania budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 16. ZP.272.1.10.2022 2022-05-11 16:15 2022-05-30 10:00
17. Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę zestawów diagnostycznych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne w Olsztynie. ZP.272.1.11.2022 2022-04-25 12:24 2022-05-06 10:00
18. ZP.272.1.7.2022 TP na dostawę odczynników chemicznych dla LBŚiŻ WSSE w Olsztynie ZP.272.1.7.2022 2022-03-31 15:55 2022-04-25 10:00
19. ZP.272.1.9.2022 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę podłóż mikrobiologicznych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne w Olsztynie. ZP.272.1.9.2022 2022-04-14 11:59 2022-04-22 10:00
20. ZP.272.1.8.2022 TP na dostawę odczynników chemicznych dla Laboratorium w Elblągu WSSE w Olsztynie ZP.272.1.8.2022 2022-03-31 16:57 2022-04-20 10:00
21. ZP.272.1.5.2022 TP na dostawę odczynników chemicznych dla Laboratorium Badań Epidemiologiczno Kklinicznych WSSE w Olsztynie ZP.272.1.5.2022 2022-03-17 14:56 2022-04-01 10:00
22. ZP.272.1.4.2022 PN na dostawę i montaż urządzeń dźwigowych, demontaż i utylizację starych urządzeń dźwigowych, obróbki budowlane i elektryczne oraz uzyskanie dopuszczenia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie ZP.272.1.4.2022 2022-03-04 12:19 2022-03-31 10:00
23. ZP.272.1.6.2022 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę podłóż mikrobiologicznych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne w Olsztynie. ZP.272.1.6.2022 2022-03-14 12:18 2022-03-28 10:00
24. ZP.272.1.1.2022 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów diagnostycznych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne w Olsztynie. ZP.272.1.1.2022 2022-02-07 09:04 2022-03-10 10:00
25. ZP.272.1.3.2022 Postępowanie na dostawę odczynników czda i wzorców do oznaczania chloru, materiałów certyfikowanych do oznaczania zapachu i smaku dla WSSE w Olsztynie ZP.272.1.3.2022 2022-02-17 16:50 2022-02-28 10:00
26. Postępowania na dostawę podłoży mikrobiologicznych oraz odczynników do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów metodą spektrometrii masowej MALDI-TOF dla WSSE w Olsztynie ZP.272.1.2.2022 2022-02-04 16:50 2022-02-17 10:00
27. ZP.272.1.20.2021 PN na dostawę chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas wraz dostawą, instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu ZP.272.1.20.2021 2022-01-02 21:55 2022-01-19 10:00
28. ZP.272.1.19.2021 Postępowanie na usługę wdrożenia protokołu do sekwencjonowania nanoporowego salmonella dla WSSE w Olsztynie ZP.272.1.19.2021 2021-12-09 22:40 2021-12-17 10:00
29. ZP.272.1.18.2021 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art.275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1129 z póź.zm.) na dostawę materiałów jednorazowego użytku dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne w ZP.272.1.18.2021 2021-10-27 13:28 2021-11-08 10:00
30. ZP.272.1.17.2021 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawów diagnostycznych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne w Olsztynie. ZP.272.1.17.2021 2021-10-27 14:52 2021-11-08 10:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne