Przenieś do treści

Proceedings

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. ZP.272.2.116.2022 Rozeznanie cenowe na usługę okresowych pomiarów ochronnych budynków przy ul. Bema 7 i ul. Bema 40 w Elblągu WSSE w Olsztynie ZP.272.2.116.2022 2022-09-27 12:40 2022-09-29 10:00
2. ZP.272.2.112.2022 Rozeznanie cenowe na usługę okresowej kontroli obiektów budowlanych WSSE w Olsztynie dla budynków przy ul. Bema 7 i ul. Bema 40 w Elblągu ZP.272.2.112.2022 2022-09-19 12:03 2022-09-26 10:00
3. ZP.272.2.111.2022 Dostawa wymazówek sterylnych z podłożem transportowym do badań wirusologicznych dla WSSE w Olsztynie ZP.272.2.111.2022 2022-09-15 08:57 2022-09-22 12:00
4. ZP.272.2.109.2022 Rozeznanie cenowe na dostawę środków ochrony indywidualnej oraz obuwia dla WSSE w Olsztynie ZP.272.2.109.2022 2022-09-13 13:19 2022-09-21 10:00
5. ZP.272.2.85.2022 Rozeznanie cenowe na dostawę materiałów laboratoryjnych jednorazowego użytku dla WSSE w Olsztynie ZP.272.2.85.2022 2022-09-12 14:20 2022-09-20 12:00
6. ZP.272.2.106.2022 ODCZYNNIKI CHEMICZNE ZP.272.2.106.2022 2022-09-07 13:05 2022-09-13 10:00
7. ZP.272.2.108.2022 Naprawa chromatografu cieczowego Waters Alliance e2695 ZP.272.2.108.2022 2022-09-09 11:47 2022-09-12 12:00
8. ZP.272.2.97.2022 Rozeznanie cenowe o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych na sukcesywne dostawy środków czystości dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie i Laboratorium w Elblągu ZP.272.2.97.2022 2022-08-26 11:40 2022-09-02 12:00
9. ZP.272.2.105.2022 Rozeznanie cenowe na na dostawę i montaż klimatyzatorów dla WSSE w Olsztynie ZP.272.2.105.2022 2022-08-26 15:25 2022-08-31 10:00
10. ZP.272.2.102.2022 ROZEZNANIE CENOWE NA DOSTAWĘ DOCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH DLA WSSE W oLSZTYNIE - LABORATORIUM W OLSZTYNIE I LABORATORIUM W ELBLĄGU ZP.272.2.102.2022 2022-08-19 12:40 2022-08-26 10:00
11. Rozeznanie cenowe o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na usługę okresowej kontroli obiektu budowlanego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie ul. Żołnierska 16. ZP.272.2.100.2022 2022-08-12 08:56 2022-08-25 12:00
12. ZP.272.2.103.2022 Rozeznanie cenowe na usługę wykonania badania biegłości w kierunku wykrywania obecności wirusów w żywności dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie ZP.272.2.103.2022 2022-08-19 12:42 2022-08-25 12:00
13. ZP.272.2.104.2022 USŁUGA NAPRAWY AUTOKLAWU ZP.272.2.104.2022 2022-08-22 15:46 2022-08-24 14:00
14. Rozeznanie cenowe o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych usługę świadczenia na rzecz WSSE w Olsztynie i Laboratorium w Elblągu usług telefonii komórkowej oraz kompleksowych usług dostępu do internetu dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie ZP.272.2.99.2022 2022-08-10 13:49 2022-08-18 10:00
15. Rozeznanie cenowe o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych na usługę przeglądu 5 komór chłodniczych i szczelności instalacji chłodniczych w budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie. ZP.272.2.98.2022 2022-08-10 09:31 2022-08-16 12:00
16. Rozeznanie cenowe o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na usługę świadczenia na rzecz WSSE w Olsztynie usług telefonii komórkowej wraz z pakietem internetowym i usługi internetu mobilnego. ZP.272.2.93.2022 2022-08-09 15:20 2022-08-11 10:50
17. ZP.272.2.94.2022 Rozeznanie cenowe na usługi wykonywania badań biegłości i badań międzylaboratoryjnych dla LBŚiŻ WSSE w Olsztynie. ZP.272.2.94.2022 2022-07-29 12:27 2022-08-05 10:00
18. ZP.272.2.69.2022 Rozeznanie cenowe na dostawę materiałów biurowych, tuszy i tonerów dla WSSE w Olsztynie i Laboratorium w Elblągu ZP.272.2.69.2022 2022-07-27 13:49 2022-08-05 10:00
19. ZP.272.2.92.2022 - Rozeznanie cenowe o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych na dostawę oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych (backupów) na 200 komputerach Zamawiającego wraz z licencją dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie ZP.272.2.92.2022 2022-07-28 14:50 2022-08-04 10:00
20. ZP.272.2.84.2022 Rozeznanie cenowe na dostawę klimatyzatorów wraz z usługą montażu ZP.272.2.84.2022 2022-07-18 14:12 2022-07-27 10:00
21. ZP.272.2.89.2022 rozeznanie cenowe na badania międzylaboratoryjne ZP.272.2.89.2022 2022-07-25 12:14 2022-07-26 10:00
22. ZP.272.2.82.2022 Rozeznanie cenowe na dostawe zestawów diagnostycznych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie ZP.272.2.82.2022 2022-07-12 15:09 2022-07-19 12:00
23. ZP.272.2.77.2022 Usługa naprawy 3 autoklawów i komory chłodniczej dla WSSE w Olsztynie ZP.272.2.77.2022 2022-07-08 13:07 2022-07-12 12:00
24. ZP.272.2.72.2022 Rozeznanie cenowe na naprawę komory laminarnej Omni PCR dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie ZP.272.2.72.2022 2022-06-23 09:10 2022-06-28 12:00
25. ZP.272.2.71.2022 Rozeznanie cenowe na usługę naprawy wagi Radwag WPX 650 dla WSSE w Olsztynie. ZP.272.2.71.2022 2022-06-20 14:16 2022-06-22 12:00
26. ZP.272.2.66.2022 Rozeznanie cenowe na usługę ochrony fizycznej budynku WSSE w Olsztynie. ZP.272.2.66.2022 2022-06-06 14:02 2022-06-14 13:00
27. UWAGA! ZMIANA DANYCH ADRESOWYCH WSSE W OLSZTYNIE 2022-06-13 13:11 2022-06-13 13:15
28. ZP.272.2.65.2022 Rozeznanie cenowe na usługę opracowania Studium wykonalności projektu dla WSSE w Olsztynie ZP.272.65.2022 2022-06-03 15:10 2022-06-07 12:00
29. Rozeznanie cenowe poniżej 130 000 złotych na usługę naprawy autoklawu ASL 80 MSV dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie ZP.272.2.63.2022 2022-05-31 14:00 2022-06-03 10:00
30. Rozeznanie cenowe o wartości szacunkowej powyżej 30 tysięcy złotych a poniżej 130 000 złotych na dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie ZP.272.2.57.2022 2022-05-26 14:44 2022-06-03 10:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne