Proceedings

Name of proceeding Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. ZP.272.2.11.2020 Rozeznanie cenowe na dostawę części do urządzeń laboratoryjnych dla WSSE w OLsztynie 2020-02-19 13:02 2020-02-26 12:00
2. ZP.272.2.14.2020 rozeznanie cenowe na usługi badań międzylaboratoryjnych, badań biegłości i sprawdzianów dla WSSE w Olsztynie 2020-02-20 14:43 2020-02-24 11:00
3. ZP.272.2.10.2020 Rozeznanie cenowe na wynajem butli gazowych i dostawę gazów do analiz dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie 2020-02-13 09:21 2020-02-19 12:00
4. rozeznanie cenowe na usługę badania biegłości w kierunku wykrywania obecności enterotoksyn gronkowcowych w próbkach żywności 2020-02-14 12:16 2020-02-19 11:00
5. rozeznanie cenowe na dostawę lampy ksenonowej do LightCyclera 480II firmy Roche 2020-02-11 12:58 2020-02-12 11:00
6. rozeznanie cenowe na świadczenie usług w zakresie odbierania, wywozu i utylizacji odpadów o kodach 160506,160507,160508,150202,070413,060404 w 2020 roku dla WSSE w Olsztynie 2020-02-06 14:25 2020-02-12 10:00
7. ZP.272.2.4.2020 ROZPOZNANIE CENOWE o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na świadczenie usług transportu prób laboratoryjnych wraz ze zwrotnym dostarczaniem wyników. 2020-01-22 12:24 2020-01-28 12:00
8. ZP.272.2.5.2020 rozeznanie cenowe na świadczenie usług w zakresie odbierania, wywozu i utylizacji odpadów niebezpiecznych o kodach 180103,180104,180106,180107,160506,160507,160508,150110,150202,070413,060404 w 2020 roku 2020-01-22 12:45 2020-01-28 10:00
9. ZP.272.2.3.2020 ROZPOZNANIE CENOWE o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na usługę przeglądu i konserwacji urządzeń laboratoryjnych. 2020-01-21 13:08 2020-01-24 12:00
10. ZP.272.2.1.2020 rozeznanie cenowe na usługi wzorcowania sprzętu laboratoryjnego w I kwartale 2020r. 2020-01-07 12:59 2020-01-14 10:00
11. R/158/2019 ROZPOZNANIE CENOWE o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na dostawę mopów dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie 2019-12-23 11:40 2019-12-24 10:00
12. R.143.19.R rozeznanie cenowe na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy w 2020 roku 2019-12-06 13:44 2019-12-20 10:00
13. R.153.19 rozeznanie cenowe na dostawę środków czystości 2019-12-18 11:43 2019-12-19 12:00
14. R.149.19 rozeznanie cenowe na dostawę specjalistycznych środków czystości 2019-12-10 12:54 2019-12-12 10:00
15. R/145/2019 ROZPOZNANIE CENOWE o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na usługę aktualizacji oprogramowania sterującego pracą chromatografu cieczowego Waters ALLIance e2695 z detektorem mas Waters Xevo TQD. 2019-12-09 12:31 2019-12-11 09:00
16. R/140/2019 ROZPOZNANIE CENOWE o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na usługę naprawy sprzętu pomiarowego. 2019-12-04 14:39 2019-12-06 12:00
17. R.139.19 Rozeznanie cenowe na dostawę drukarek fiskalnych 2019-12-03 11:28 2019-12-06 10:00
18. R.129.19 Rozeznanie cenowe na dostawę sprzętu komputerowego, macierzy, serwera i oprogramowania dla WSSE w Olsztynie 2019-11-28 10:32 2019-12-04 10:00
19. R.117.19 rozeznanie cenowe na usługi wywozu i utylizacji odpadów o kodzie 180103 w okresie 15.12.2019 do 31.01.2020 2019-11-29 12:38 2019-12-04 10:00
20. R.112.19 - rozeznanie cenowe na prenumeratę gazet i czasopism w roku 2020 2019-11-14 13:07 2019-11-28 10:00
21. R.127.19 rozeznanie cenowe na usługę naprawy sprzętu pomiarowego 2019-11-26 11:59 2019-11-28 10:00
22. R.126.19 rozeznanie renowe na dostawę zestawów diagnostycznych dla WSSE w Olsztynie 2019-11-25 09:59 2019-11-28 10:00
23. R/124/2019 ROZEZNANIE CENOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO NA PRZYGOTOWANIE I PRODUKCJĘ 24 FILMÓW PROFILAKTYCZNYCH NA TEMATY PROZDROWOTNE PRZEZNACZONYCH DO WYKORZYSTANIA PRZEZ WOJEWÓDZKĄ STACJĘ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W 2019-11-25 09:48 2019-11-27 12:00
24. R.125.19 rozeznanie cenowe na dostawę odzieży roboczej dla pracowników WSSE w Olsztynie 2019-11-22 13:07 2019-11-26 10:00
25. R.119.19 rozeznanie cenowe na dostawę środków ochrony indywidualnej i wyposażenia bhp 2019-11-19 12:37 2019-11-25 10:00
26. R/121/2019 Rozeznanie cenowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na usługę diagnostyki i naprawy spectrometru absorbcji atomowej PinAAcle 900F 2019-11-20 14:09 2019-11-22 12:00
27. R.118.19 rozeznanie cenowe na usługę przeglądu i konserwacji dwóch komór laminarnych w Laboratorium w Elblągu 2019-11-20 12:19 2019-11-22 10:00
28. R.113.19 rozeznanie cenowe na dostawę odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej 2019-11-18 14:12 2019-11-22 10:00
29. R/116/19 ROZPOZNANIE CENOWE o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na dostawę i montaż nowych okien dla ekip ratowniczych w budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie. 2019-11-18 13:15 2019-11-21 12:00
30. R.111.19 - rozeznanie cenowe na dostawę komputerów dla WSSE w Olsztynie 2019-11-14 11:51 2019-11-21 10:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne