Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Wyszukaj po znaku sprawy:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. ZP.272.2.10.2023 Rozeznanie cenowe o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych na usługę zarządzania projektem pn.: „Wsparcie państwowej inspekcji sanitarnej poprzez dostosowanie pomieszczeń laboratorium do standardów BSL3”. ZP.272.2.10.2023 2023-01-19 15:07 2023-02-09 12:00
2. ZP.272.2.7.2023 rozeznanie cenowe na usługi przeglądów i napraw sprzętu laboratoryjnego dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie i Laboratorium w Elblągu w 2023 ZP.272.2.7.2023 2023-01-25 10:20 2023-02-06 10:00
3. ZP.272.2.2.2023 Rozeznanie cenowe na dostawy gazów specjalnych wraz z dzierżawą butli gazowych w roku 2023 dla WSSE w Olsztynie i Laboratorium w Elblągu WSSE w Olsztynie ZP.272.2.2.2023 2023-01-11 15:21 2023-01-24 10:00
4. ZP.272.2.5.2023 rozeznanie cenowe na usługi wzorcowania urządzeń laboratoryjnych w roku 2023 ZP.272.2.5.2023 2023-01-11 15:06 2023-01-20 10:00
5. ZP.272.2.3.2023 rozeznanie cenowe na odbieranie, wywóz i utylizację odpadów medycznych i chemicznych w 2023 roku ZP.272.2.3.2023 2023-01-11 14:54 2023-01-19 10:00
6. ZP.272.2.4.2023 rozeznanie cenowe na usługi wykonywania badań biegłości i sprawdzianów międzylaboratoryjnych ZP.272.2.4.2023 2023-01-10 15:19 2023-01-18 10:00
7. ZP.272.2.1.2023 Rozeznanie cenowe poniżej 130 tysięcy złotych na świadczenie usług transportu prób wraz ze zwrotnym dostarczaniem wyników dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie ZP.272.2.1.2023 2023-01-10 09:03 2023-01-16 10:00
8. ZP.272.2.192.2022 Rozeznanie cenowe usługi konserwacji, serwisu i napraw urządzeń dźwigowych w 2023 roku dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie i Laboratorium w Elblągu WSSE w Olsztynie ZP.272.2.192.2022 2022-12-22 15:05 2022-12-28 10:00
9. ZP.272.2.166..2022 Rozeznanie cenowe na usługę serwisu pralniczego dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie oraz Laboratorium w Elblągu WSSE w Olsztynie, ul. Bema 40, w okresie 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. ZP.272.2.166..2022 2022-12-22 12:44 2022-12-28 10:00
10. ZP.272.2.199.2022 SPRZĄTANIE POSESJI W ELBLĄGU PRZY UL. BEMA 7 i BEMA 40 W ROKU 2023 ZP.272.2.199.2022 2022-12-19 14:48 2022-12-28 10:00
11. ZP.272.2.185.2023 ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCYNY PRACY W 2023 ROKU ZP.272.2.185.2022 2022-12-02 13:21 2022-12-20 10:00
12. ZP.272.2.166.2022 Rozeznanie cenowe na usługę serwisu pralniczego dla WSSE w Olsztynie oraz Laboratorium w Elblągu WSSE w Olsztynie, w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. ZP.272.2.166.2022 2022-12-09 10:36 2022-12-16 10:00
13. ZP.272.2.158.2022 Rozeznanie cenowe na świadczenie kompleksowych usług telefonicznych z telefonów stacjonarnych w zakresie abonamentów i połączeń telefonicznych w okresie 12 m-cy dla WSSE w Olsztynie oraz kompleksowych usług dostępu do Internetu w okresie 12 m-cy na rzecz Laboratorium w Elblągu WSSE w Olsztynie ZP.272.2.158.2022 2022-12-07 11:32 2022-12-15 10:00
14. ZP.272.2.177.2022 WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH (ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH) WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI ZP.272.2.177.2022 2022-12-01 08:53 2022-12-06 10:00
15. ZP.272.2.172.2022 Rozeznanie cenowe na dostawę urządzeń komputerowych, akcesoriów i kluczy sprzętowych dla WSSE w Olsztynie ZP.272.2.172.2022 2022-11-29 12:49 2022-12-02 12:00
16. Rozeznanie cenowe o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na usługę świadczenia diagnostyki i naprawy przystawki do generacji wodorków VGA-77 dla Laboratorium w Elblągu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie. ZP.272.2.183.2022 2022-12-01 14:44 2022-12-02 12:00
17. ZP.272.2.131..2022 Rozpoznanie cenowe o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie. ZP.272.2.131.2022 2022-11-23 11:46 2022-11-30 12:00
18. ZP.272.2.165.2022 Rozeznanie cenowe na usługę diagnostyki i naprawy przystawki ATOMIX oraz szczelności systemu Back-up w zamrażarce niskotemperaturowej dla WSSE w Olsztynie ZP.272.2.165.2022 2022-11-25 15:15 2022-11-29 10:00
19. ZP.272.2.145.2022 Rozeznanie cenowe na usługę dostępu do internetu w technologii łącza światłowodowego na okres 12 miesięcy dla WSSE w Olsztynie ZP.272.2.145.2022 2022-11-18 11:32 2022-11-25 10:00
20. ZP.272.2.126.2022 Rozeznanie cenowe na na dostawę urządzeń komputerowych, akcesoriów, urządzeń sieciowych i 2 portowego rozszerzenia 10 Gb SFP + dla urządzenia UTM Stormshield SN710 dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie ZP.272.2.126.2022 2022-11-10 13:57 2022-11-18 12:00
21. ZP.272.2.123.2022 Rozeznanie cenowe na świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie w 2023 roku. ZP.272.2.123.2022 2022-11-08 09:34 2022-11-18 10:00
22. ZP.272.2.133.2022 Rozeznanie cenowe na usługi wykonywania badań biegłości dla WSSE w Olsztynie ZP.272.2.133.2022 2022-11-10 10:51 2022-11-17 10:00
23. ZP.272.2.136.2022 Rozeznanie cenowe o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych na usługę diagnostyki i naprawy analizatora rtęci AMA 254 dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie. ZP.272.2.136.2022 2022-11-15 08:50 2022-11-17 10:00
24. Rozeznanie cenowe o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych na usługę diagnostyki i naprawy systemu oczyszczania wody Elix 5 dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie. ZP.272.2.130.2022 2022-11-08 13:46 2022-11-10 12:00
25. ZP.272.2.122.2022 Rozeznanie cenowe na dostawę odzieży roboczej: koszulek, obuwia oraz rękawic ochronnych dla pracowników WSSE w Olsztynie ZP.272.2.122.2022 2022-10-12 14:10 2022-10-18 10:00
26. ZP.272.2.121.2022 Rozeznanie cenowe na usługę diagnostyki i naprawy Spektrometru Absorbcji Atomowej SpectrAA 280 Z firmy Agilent dla WSSE w Olsztynie ZP.272.2.121.2022 2022-10-10 14:20 2022-10-12 12:00
27. ZP.272.2.116.2022 Rozeznanie cenowe na usługę okresowych pomiarów ochronnych budynków przy ul. Bema 7 i ul. Bema 40 w Elblągu WSSE w Olsztynie ZP.272.2.116.2022 2022-09-27 12:40 2022-09-29 10:00
28. ZP.272.2.112.2022 Rozeznanie cenowe na usługę okresowej kontroli obiektów budowlanych WSSE w Olsztynie dla budynków przy ul. Bema 7 i ul. Bema 40 w Elblągu ZP.272.2.112.2022 2022-09-19 12:03 2022-09-26 10:00
29. ZP.272.2.111.2022 Dostawa wymazówek sterylnych z podłożem transportowym do badań wirusologicznych dla WSSE w Olsztynie ZP.272.2.111.2022 2022-09-15 08:57 2022-09-22 12:00
30. ZP.272.2.109.2022 Rozeznanie cenowe na dostawę środków ochrony indywidualnej oraz obuwia dla WSSE w Olsztynie ZP.272.2.109.2022 2022-09-13 13:19 2022-09-21 10:00
Legenda
- Current
- Archive