Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Search by case ref. no. or name:

Type:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. ZPO.272.2.36.2024 (C) dostawa tuszy i tonerów - jednorazowa dostawa ZPO.272.2.36.2024 (C) 2024-07-10 14:17 2024-07-16 12:00
2. ZPO.272.2.40A.2024 Dostawa ręczników papierowych i papieru toaletowego ZPO.272.2.40A.2024 2024-06-26 13:53 2024-07-03 10:00
3. ZPO.272.2.40.2024 Dostawa ręczników papierowych i papieru toaletowego dla WSSE w Olsztynie i Laboratorium w Elblągu ZPO.272.2.40.2024 2024-06-18 11:15 2024-06-25 10:00
4. ZPO.272.2.44.2024 DOSTAWA DRUKÓW KPA 2PP ZPO.272.2.44.2024 2024-06-13 13:00 2024-06-19 10:00
5. ZPO.272.2.36.2024 (B) TUSZE I TONERY ZP.272.2.36.2024 (B) 2024-05-29 15:57 2024-06-11 15:00
6. ZP.272.2.34.2024 Rozeznanie cenowe na sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych dla WSSE w Olsztynie i Laboratorium w Elblągu WSSE w Olsztynie ZP.272.2.34.2024 2024-05-22 15:57 2024-06-04 10:00
7. ZPO.272.2.38.2024 dostawa oprogramowania serwerowego wraz z licencjami dostępowymi ZPO.272.2.38.2024 2024-05-14 15:49 2024-05-27 10:00
8. ZPO.272.2.36.2024 (A) dostawa tonera do drukarki ZP.272.2.36.2024 2024-05-17 13:15 2024-05-20 15:00
9. ZP.272.2.32.2024 Rozeznanie cenowe poniżej 130 000 zł na wykonanie usługi przeglądu klimatyzatorów na rzecz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie ZP.272.2.32.2024 2024-05-10 13:48 2024-05-17 10:00
10. ZP.272.2.31.2024 Rozeznanie cenowe na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym do każdego miejsca w kraju i zagranicą na rzecz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie ZP.272.2.31.2024 2024-04-19 12:34 2024-04-25 10:00
11. ZP.272.2.21.2024 Rozeznanie cenowego wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych na dostawę sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie . ZP.272.2.21.2024 2024-04-17 14:40 2024-04-24 10:00
12. ZP.272.2.18.2024 Rozeznanie cenowe poniżej 130 000 zł na świadczenie usług kurierskich oraz świadczenie usług kurierskich stanowiących materiał biologiczny kat. B, na rzecz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie ZP.272.2.18.2024 2024-03-08 13:16 2024-03-20 10:00
13. ZP.272.2.26.2024 Rozeznanie cenowe na usługę przeglądu i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego, pomiaru parametrów hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych obiektu WSSE w Olsztynie oraz Laboratorium w Elblągu. ZP.272.2.26.2024 2024-03-08 12:14 2024-03-18 10:00
14. ZP.272.2.17.2024 Rozeznanie cenowe na sukcesywne dostawy zestawów diagnostycznych ZP.272.2.17.2024 2024-02-16 13:42 2024-02-26 10:00
15. ZP.272.2.14.2024 Rozeznanie cenowe o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych na dostawę baterii i akumulatorów dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie. ZP.272.2.14.2024 2024-02-16 10:57 2024-02-22 10:00
16. ZP.272.2.15.2024 Rozeznanie cenowe o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych na usługi wykonywania badań biegłości i sprawdzianów międzylaboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie i Laboratorium w Elblągu ZP.272.2.15.2024 2024-02-13 10:32 2024-02-21 10:00
17. ZP.272.2.10.2024 Rozeznanie cenowe na dostawy gazów specjalnych wraz z dzierżawą butli w roku 2024 dla WSSE w Olsztynie i Laboratorium w Elblągu WSSE w Olsztynie ZP.272.2.10.2024 2024-02-12 14:13 2024-02-20 10:00
18. ZP.272.2.3.2024_ROZEZNANIE CENOWE NA USŁUGI WZORCOWANIA I LEGALIZACJI W ROKU 2024 ZP.272.2.3.2024 2024-02-07 14:19 2024-02-16 10:00
19. ZP.272.2.20.2024_ROZEZNANIE CENOWE NA DOSTAWĘ CZĘŚCI DO URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH ZP.272.2.20.2024 2024-02-14 12:48 2024-02-15 14:00
20. Rozeznanie cenowe o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych na usługi wykonywania badań biegłości i sprawdzianów międzylaboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie i Laboratorium w Elblągu ZP.272.2.9.2024 2024-01-23 10:04 2024-02-05 10:00
21. ZP.272.2.12.2024 Rozeznanie cenowe o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych na dostawę części zamiennych do urządzeń laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie ZP.272.2.12.2024 2024-01-24 09:17 2024-01-26 12:00
22. ZP.272.2.162.2023 Rozeznanie cenowe na dostawę samochodu osobowego dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie ZP.272.2.162.2023 2023-12-27 15:33 2023-12-28 13:00
23. ZP.272.2.160.2023 Rozeznanie cenowe na dostawę spektrometru przenośnego oraz miernika do pomiaru dawki i mocy dawki promieniowania jonizującego dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie ZP.272.2.160.2023 2023-12-27 13:54 2023-12-28 12:00
24. ZP.272.2.155.2023 Rozeznanie cenowe na usługę konserwacji, serwisu i naprawy urządzeń dźwigowych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie ZP.272.2.155.2023 2023-12-22 11:22 2023-12-28 10:00
25. ZP.272.2.129.2023 Rozpoznanie cenowe na świadczenie usług transportu prób z PSSE Braniewo do Laboratorium w Elblągu WSSE w Olsztynie wraz ze zwrotnym dostarczaniem wyników ZP.272.2.129.2023 2023-12-20 14:27 2023-12-28 10:00
26. ZP.272.2.122.2023 Rozeznanie cenowe na usługę konserwacji, serwisu i naprawy urządzeń dźwigowych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie ZP.272.2.122.2023 2023-12-14 12:17 2023-12-20 10:00
27. ZP.272.2.150.2023 DOSTAWA URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH I UPS ZP.272.2.150.2023 2023-12-15 16:01 2023-12-19 10:00
28. ZP.272.2.149.2023 Rozeznanie cenowe na dostawę spektrometru przenośnego dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie ZP.272.2.149.2023 2023-12-14 16:21 2023-12-18 12:00
29. ZP.272.2.147.2023 Rozeznanie cenowe na dostawę papieru ksero dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie ZP.272.2.147.2023 2023-12-14 10:38 2023-12-15 13:00
30. ZP.272.2.113.2023 USŁUGI ODBIERANIA, WYWOZU I UTYLIZACJI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH W ROKU 2024 ZP.272.2.113.2023 2023-12-07 15:54 2023-12-15 10:00
Legenda
- Current
- Archive